За Солниците

За нас
„Черноморски  солници”  АД

ДОБИВА - сол морска кристална, луга за зимно поддържане на пътищата, медицинска луга за фармацевтичната промишленост и за физикална терапия. Добивът на морска кристална сол се осъществява, посредством  слънчево изпарение на морската вода.  Работи се по фокински  метод, който се характеризира с еднократно събиране на изкристализараната  сол.

ПРЕРАБОТВА
- сол  морска  кристална -  в торби  по  25 кг, както и биг бегове  за  хранителни  и технически цели; 
- сол  морска  кристална йодирана -  тубус по 0,500 кг  за  хранителни цели;
- сол морска мляна йодирана по 25 кг и биг бегове за хранително-вкусовата промишленост;
- сол морска мляна  йодирана -  в тубуси по 0,500 кг;
- сол морска едро мляна - в торби по 25 кг, както и биг бегове;
- сол морска едро мляна йодирана - в тубус по 0,500 кг за хранителни цели;

ПРЕДЛАГА – безотпадни технологии за извличане на елементи от морската вода; методи за анализ на морската вода, консултации и изработка на сушилни апарати, консултации по проблемите на морския солодобив и проектиране на технологии.

СУРОВИНАТА – солта, която се добива е стратегическа и значима, както от бизнес гледна точка, така и от промишлена. Няма направление от промишлеността, в което под някаква форма да не се използва натриев хлорид  като  сол за хранителни и за индустриални цели (хранително-вкусова, текстилна, химическа, транспортна, машиностроителна и др.). Чрез солта се изпълняват и няколко социални и екологични държавни програми. С йодирането на солта за хранителни цели се ликвидира йоддефицита, а с добива й се подтиска развитието на маларийния синдром в района. Вследствие добива на солта се създава и поддържа биоравновесието на стотици животински и листни видове в резервата “Атанасовско езеро”, който е част от Рамсарската конвенция.
Солниците участват в стратегията за развитие на Община Бургас и др.