За Солниците

За нас
„Черноморски  солници”  АД

ДОБИВА - сол морска кристална, луга за зимно поддържане на пътищата, медицинска луга за фармацевтичната промишленост и за физикална терапия. Добивът на морска кристална сол се осъществява, посредством  слънчево изпарение на морската вода.  Работи се по фокински  метод, който се характеризира с еднократно събиране на изкристализараната  сол.

ПРЕРАБОТВА
- сол  морска  кристална -  в торби  по  25, 30, и 50 кг  за  хранителни  и технически цели; 
- сол  морска  кристална -  опаковки по 1 и  2 кг  за  хранителни цели;
- сол морска мляна йодирана по  1 кг за хранително-вкусовата промишленост;
- сол морска мляна  йодирана -  в  торби  по  25, 30, и 50 кг

ПРЕДЛАГА – безотпадни технологии за извличане на елементи от морската вода; методи за анализ на морската вода, консултации и изработка на сушилни апарати, консултации по проблемите на морския солодобив и проектиране на технологии.


Суровината – солта, която се добива е стратегическа и значима, както от бизнес гледна точка, така и от промишлена. Няма направление от промишлеността, в което под някаква форма да не се използва натриев хлорид  като  сол за хранителни и за индустриални цели (хранително-вкусова, текстилна, химическа, транспортна, машиностроителна и др.). Чрез солта се изпълняват и няколко социални и екологични държавни програми. С йодирането на солта за хранителни цели се ликвидира йоддефицита, а с добива й се подтиска развитието на маларийния синдром. Вследствие добива на солта се създава и поддържа биоравновесието на стотици животински и листни видове в резервата “Атанасовско езеро”, който е част от Рамсарската конвенция.
Солниците участват в стратегията за развитие на Обшина Бургас и др.