Технология
Технологичният процес се свежда главно до концентриране на морската вода, на  няколко етапа до степен на насищане спрямо натриев хлорид. В началото на всеки солодобивен сезон се използват концентрирани морски води, съхранявани през зимния период в дълбоки землени резервоари – запасни басейни.
След изкристализиране на морската сол (дебелина на пласта 3-6 см), същата се събира, промива се в спирални класификатори и с помощта на транспортни ленти се складира на открито под формата на пирамидални фигури (бохори).
Солодобивът се колебае силно от климатичните особености на летния  сезон.